Biocom

  RO    HU
Plata bonificaţiilor


Stimaţi Colaboratori!

·        Bonificaţiile se plătesc lunar, începând cu data de 5 a lunii, prin transfer bancar  sau în numerar la sediul firmei.

·        Colaboratorii cârora li se cuvin bonificaţii vor primi notificare pe pagina de web al firmei (www.biocom-international.ro ).

·        Bonificaţiile se plătesc pe baza facturilor sosite, în cazul sumelor mai mari de 50 lei, până la ultima zi de lucru a lunii următoare celui în care s-a afișat notificarea.

( De exemplu: bonusul apârut  pe data de 7 iunie 2016 (aferent lunii mai), poate fi facturat până la data de 29 iulie 2016)

Plata bonificaţiilor se face prin respectarea următoarelor reguli:

·        Colaboratorul (persoană juridică)  îndreptăţit la primirea primului bonus, trebuie să completeze formularul de contract de pe site (Utile – Downloads – poz.12 sau poz.16  în funcţie de tipul societăţii), să ataşeze o copie a certificatului de înregistrare  a firmei şi să trimită prin poştă la sediul societăţii noastre.

·        Colaboratorii înregistraţi ca societate sau întreprindere individuală, vor primi bonusul pe baza facturilor emise.

·        Numai firmele înregistrate în România pot factura bonusurile, cu obligaţia  completării pe facturi a codului fiscal valid, şi a datelor bancare.

·        Autenticitatea datelor facturilor emise către firma BIOCOM cade în responsabilitatea firmelor emitente.

·        În eventualitatea în care un colaborator are datorii către firmă, valoarea acestora se reţine din bonificaţia cuvenită.

Echipa Biocom(2016-06-08)