Limba: Romana
Magyar
  Monedă: LEI
Termeni și condiții

Termeni de utilizare
www.biocom-international.ro este un serviciu online aflat în proprietatea firmei Biocom International S.R.L. ca administrator al site-ului. Acest serviciu este furnizat în conformitate cu termenii și condițiile prezentei politici agreate de Biocom International S.R.L.
1. Termeni Generali
Folosirea acestui site se face sub autoritatea acestor reguli și în termenii și condițiile enumerate mai jos, pe care dumneavoastră ca utilizator le acceptați prin contactarea și folosirea acestuia. Regulile de mai jos guvernează consecințele ce decurg din acestea. Biocom International S.R.L. ca proprietar și administrator al siteului www.biocom -international.ro își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, aceste modificări vor deveni efective chiar din momentul afișării lor pe site. Dacă continuați să utilizați acest serviciu și după modificări, înseamnă, ca ați acceptat pe deplin termenii prezentului document, inclusiv modificările survenite.

2. Obligații la înregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de www.biocom-international.ro, vă obligați să:
-furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt cerute în formularul de înregistrare.
-să mențineți și să reînnoiți, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt exacte sau sunt incomplete, administratorul siteului are dreptul să suspende sau să desființeze înregistrarea, și poate refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.
- să nu publicați informații, texte sau imagini cu caracter explicit sexual, obscen , violență fizică și verbală, mesaje defăimătoare, mesaje de amenințare , mesaje de comercializare a drogurilor sau a altor obiecte și servicii interzise prin lege.
- să nu publicați materiale sau informații cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea scrisă a acestuia de a le afișa.

3. Responsabilitățile utilizatorului
Ca utilizator al www. biocom-international.ro sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați sau puneți la dispoziție în mod public prin mijloacele puse la dispoziție. De asemenea permiteți oricărei persoane care este partener www. biocom-international.ro să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă aceste materiale în scopuri personale. Este strict interzis să folosiți sau să contactați acest site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia. În condițiile nerespectării de către dumneavoastră a acestor reguli de utilizare, administratorul site-ului își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră. În momentul înregistrării, vi se vor cere informații, inclusiv o adresa validă de e-mail. Pe lângă termenii și condițiile care vor fi reglementate în politica site-ului, Dvs. înțelegeți și acceptați faptul, că administratorul site-ului poate divulga unei terțe persoane anumite informații conținute în cererea dumneavoastră de înregistrare.

4. Responsabilitățile administratorului al site-ului
Administratorul site-ului:
- nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.
-acționează ca un factor pasiv in distribuția online și publicarea informațiilor furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de utilizatori. Dacă i se solicită de către un utilizator, administratorul site-ului poate verifica afirmațiile și poate hotărâ, dacă informațiile respective trebuie sau nu îndepărtate.
- nu răspunde în fata utilizatorilor site-ului în cazul unor asemenea situații.
- își rezervă dreptul de a îndepărta asemenea utilizatori și de a le interzice accesul pe site datorită înălcării termenilor și condițiilor sau a legii, sau își rezervă dreptul de a îndepărta informațiile abuzive sau ilegale.
- nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde și nu are obligația legală de a controla informațiile de pe site, oferite de utilizatori. Administratorul site-ului ca proprietar al www. biocom-international.ro este absolvit de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură datorată inextactității datelor și informațiilor publicate de utilizatori.
- nu va putea fi ținută răspunzătoare față de nici o persoană /entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.biocom-international.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.
- nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

5.Proprietatea materialelor și informațiilor introduse pe site-ul www. biocom-international.ro
Administratorul site-ului nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizați companiei sau pe care le publicați, încărcați sau trimiteți. Totuși, transmițând aceste materiale, Dvs. sunteți de acord să acordați permisiunea de a utiliza materialele, inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă; de a menționa numele Dvs. în legătură cu materialul pe care l-ați transmis; și dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener www. biocom-international.ro. Nu se vor pretinde și nici acorda nici un fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligația de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de Dvs., are de asemenea dreptul să șteargă materialul Dvs. în orice moment și fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

6.Textele și imaginile pe site-ul www. biocom-international.ro
Textele aflate pe pagina www. biocom-international.ro (prezentări, știri, descrieri produse), și imaginile (imaginile produselor, alte imagini prezentative) sunt în proprietatea firmei Biocom International S.R.L. Folosirea acestor materiale (în pagini web, în alte documente scrise sau tipărite), fără acordul proprietarului, este strict interzisă.

7.Alte prevederi generale
Prin agrearea termenilor prezentului document acordați dreptul administratorului site-ului de a vă trimite periodic email-uri cu informații și noi servicii oferite de www. biocom-international.ro. Dacă vreo prevedere din acest document este considerată invalidă de către forurile legale competente, invalidarea unui asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din Termeni și Condiții, acestea rămânând în vigoare. Prezentul document constituie în întregime un acord încheiat între Dumneavoastră și Biocom International S.R.L. în privința utilizării www.biocom-international.ro. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și Biocom International S.R.L. vor fi guvernate de legile aplicabile în România.
 

Produs salvat în coș
C, 90caps, 1 buc
97.5 lei, [30.4 PV]