Limba: Romana
Magyar
  Monedă: LEI
Nivelele de bonificaţie

jutalom-ro

Fiecare colaborator va achiziţiona produsele la preţul membru al nivelului său conform listei de preţ

Nivel 1.: Colaboratorul nou înregistrat porneşte de la nivelul 1. şi are dreptul să cumpere toate produsele la preţ de colaborator şi să le valorifice la preţul de listă. Este de asemenea îndreptăţit la cooptarea unor noi membri de reţea, care vor fi înregistraţi în reţeaua sa proprie.

În cazul în care colaboratorul respectiv a sponsorizat în luna curentă cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său, el va beneficia de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 2.: Pentru atingerea acestui nivel este necesară obţinerea unui rulaj propriu de 200 PV în luna de calificare. Colaboratorul de la nivelul 2. în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 2. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, în primele zile ale lunii așteptați prelucrarea datelor şi actualizarea nivelului!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 3.: Pentru promovarea la acest nivel, condiţia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 500 PV în luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivel 3. în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 3. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, în primele zile ale lunii așteptați prelucrarea datelor şi actualizarea nivelului!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul  respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 4.: Pentru promovarea la acest nivel, conditia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 1000 PV in luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivelul 4 în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 4. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, în primele zile ale lunii așteptați prelucrarea datelor şi actualizarea nivelului!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 5.: Pentru promovarea la acest nivel, condiţia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 2000 PV în luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivelul 4 în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 5. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, în primele zile ale lunii așteptați prelucrarea datelor şi actualizarea nivelului!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 6.: pentru calificarea la nivel 6. sunt necesare 4.000 PV neacoperite în luna de calificare.Din acest total de puncte, 200 trebuie să fie proprii. Din prima lună după calificarea la nivel 6., colaboratorul cumpără produsele la prețul nivelului 6. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă. Colaboratorul va primi şi o bonificaţie de 4% din rulajul propriu, dacă până la sfârşitul lunii respective se califică la nivelul 6, sau de MR.  Dacă un colaborator calificat pe nivelul 6. nu realizează cele 4.000 PV neacoperite în luna următoare calificării, va fi recalificat le nivelul 5. Dacă realizează cele 4000 de puncte în două luni consecutive, se va promova la nivelul de Manager de reţea (MR).

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. Astfel  în total 23% (18+1+4). În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

*Pe nivelele 2,3,4,5 pentru obţinerea bonusului de diferenţă este necesară calificarea în fiecare lună!!! Condițiile sunt identice cu cele pentru promovarea nivelului de carieră. Plata comisionului de diferenţă se face la nivelul la care membrul s-a calificat în luna respectivă. Cerinţa minimă pentru calificare la fiecare nivel este un rulaj propriu de 200 PV.

**Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. 

Manager de reţea (MR): pentru promovarea acestui nivel este necesară obţinerea unui rulaj de 4.000 PV neacoperite (propriu + grupă) în decursul a trei luni consecutive. Colaboratorul calificat la nivelul de MR are dreptul la o bonificaţie de 18 % după cumpărăturile proprii şi primeşte bonus de diferenţă din rulajul reţelei sale, cu condiţia realizării rulajului lunar de 200 PV. Colaboratorul este îndreptăţit la o bonificaţie de 4% din rulajul propriu, dacă în luna respectivă se califică la nivelul de MR.

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. Astfel  în total 23% (18+1+4). În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere, al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Bonusul de diferenţă din rulajul reţelei se calculează în felul următor:

• va fi acordat conform nivelului de manageri de reţea (MR) dacă în luna respectivă colaboratorul este manager de reţea (MR);

• va fi acordat conform nivelului 5 dacă în luna respectivă colaboratorul nu este calificat manager de reţea (MR).

Din luna următoare atingerii nivelului de manager de reţea (MR), acesta beneficiază de un procent din fondul managerilor de reţea dacă îndeplineşte condiţiile  necesare.

Din luna următoare atingerii nivelului de managerde reţea (MR), acesta are dreptul să primească un procent din comisionul de construcţie a reţelei dacă îndeplineşte condiţiile necesare.

Realizarea rulajului propriu de 200 PV este condiţia menţinerii nivelului de bonificaţie.

Pentru a se menţine la nivel de MR, este necesar ca în cel puţin şase luni dintr-un an, colaboratorul să se califice ca MR, adică să realizeze 4.000 PV neacoperite. În caz contrar, el se va recalifica la nivelul 5.

Acel MR care, pe parcursul a trei luni consecutive este MR necalificat, adică nu realizează cele 4.000 PV neacoperite, va fi recalificat la nivelul 5. 

Alte nivele de bonificaţie

Manager de reţea (MR): trebuie să aibă 1 manager de reţea (MR) calificat de primă generaţie

Manager Argint de reţea (MRAg): trebuie să aibă formaţi 2 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie

Managerur de reţea (MRAu): trebuie să aibă formaţi 4 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie
Manager Smarald de reţea (MRS): trebuie să aibă formaţi 6 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie
Manager Diamant de reţea (MRD): trebuie să aibă formaţi 6 manageri de reţea (MR) calificaţi de prima generaţie, din care 2 cu un rulaj minim de 15000 PV
Director de reţea (DR): trebuie să aibă 8 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie, din care 2 cu un rulaj minim de 20000 PV
Director Argint de reţea (DRAg): trebuie să aibă 8 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie, din care 3 ramuri cu un rulaj minim de 20000 PV. Rulajul propriu de 200 PV este de asemenea conditie necesara pentru mentinerea nivelului de cariera.

Director Aur de reţea (DRAu): trebuie să aibă formaţi 10 manageri de reţea (MR) calificaţi de prima generaţie, din care 4 ramuri cu un rulaj minim de 20000 PV
Director Smarald de reţea (DRS): trebuie să aibă formaţi 12 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie, din care 6 ramuri cu un rulaj minim de 20000 PV

Director Diamant de reţea (DRD): trebuie să aibă formaţi 14 manageri de reţea (MR) calificaţi de primă generaţie, din care 8 ramuri cu un rulaj minim de 20000 PV . Începând cu nivelul de manager argint de reţea (MRAg) calificările sunt acordate întotdeauna în urma analizei realizărilor dintr-o lună dată, deci condiţiile se impun să fie îndeplinite în fiecare lună.

Bonusul de diferenţă:

Reprezinta 27% din cifra de afaceri lunară al firmei. (Situaţia de bază 22%, iar Fondul de extindere 5%) Acesta din urmă se acordă - timp de maxim 3 luni după aderare - celor care în luna respectivă au (cel puțin) un membru nou înregistrat sponsorizat în mod direct.
Comisionul de diferenţă reprezintă valoarea rezultată din diferenţa dintre nivelul de reducere al unui membru şi cel al colaboratorilor din reţeaua sa, aflaţi pe nivele inferioare. Dacă un colaborator din reţeaua ta se califică la nivelul tău de carieră, din luna următoare a calificării sale nu se va mai crea un bonus de diferenţă după acel colaborator în favoarea ta. Există o singură excepţie: dacă acel membru nu realizează rulajul propriu minim de 200 PV. În acest caz tu vei primi comisionul de diferenţă creat în urma activităţii reţelei lui, cu condiţia ca tu să realizezi rulajul minim propriu de 200 PV.

Pe nivelele 2,3,4,5 pentru obţinerea bonusului de diferenţă este necesară calificarea în fiecare lună!!! Condițiile sunt identice cu cele pentru promovarea nivelului de carieră. Plata comisionului de diferenţă se face la nivelul la care membrul s-a calificat în luna respectivă. Cerinţa minimă pentru calificare la fiecare nivel este un rulaj propriu de 200 PV.

Bonusul pentru construcţia de reţea:

Compania oferă 14% din totalul rulajului sau dintr-o lună dată pentru a plăti comisionul pentru construcţia de reţea. Suma rezultată în urma aplicării procentului se va împărţii între managerii de reţea (MR) şi directorii de reţea (DR) calificaţi din luna respectivă.
Manager de reţea (MR) şi directorii de reţea (DR) calificaţi vor beneficia de aşa zisele puncte - bonus în urma managerilor de reţea (MR) şi directorilor de reţea (DR) calificaţi din reţeaua proprie. Valoarea acestor puncte se calculează astfel: PV realizate de managerii de reţea (MR) calificaţi din structura proprie se înmulţesc cu procentul corespunzător generaţiei respective. (Vezi  tabelul de mai jos)

Condiţia acordării comisionului de construcţie de reţea este realizarea celor 200 PV rulaj minim propriu şi a rulajului de PV neacoperite al grupului de 4000 PV, în care nu se calculează rulajul acoperit de MR din reţea.
Rulajul de grup al MR necalificat nu se ia in considerare pentru rulajul de grup al MR superior lui.

Fondul de manager de reţea

Compania alocă 4% din cifra de afaceri dintr-o lună pentru aceasta recompensă. Suma se repartizează managerilor de reţea (MR) şi directorilor de reţea (DR) calificaţi în luna respectivă, dar şi colaboratorilor de nivel 6, cu condiţia să realizeze un rulaj de 4000 PV neacoperite în luna respectivă.


Împărţirea la colaboratorii menţionaţi se face în felul următor:

• O parte pentru managerii de reţea (MR) calificaţi, în a căror reţea proprie de MR (parte neacoperită) NU S-A ÎNREGISTRAT membru nou

• Două părţi pentru managerii de reţea (MR) calificaţi, în a căror reţea proprie de MR (parte neacoperită) S-A ÎNREGISTRAT membru nou.

• Managerii de reţea de la nivele superioare, primesc câte două, trei, patru sau cinci părţi, simplu sau dublu, condiţionat de faptul dacă AU AVUT sau NU membru nou în reţeaua proprie de MR (parte neacoperită)

Dacă NU AU AVUT, atunci:

• Managerii Aur şi Smarald de reţea calificaţi, primesc câte două părţi

• Managerii Diamant de reţea calificaţi şi Directorii de reţea, primesc câte trei părţi

• Directorii Argint şi de Aur de reţea calificaţi, primesc câte patru părţi

• Directorii Smarald şi Diamant de reţea calificaţi, primesc câte cinci părţi

Dacă AU AVUT, atunci:

• Managerii Aur şi Smarald de reţea calificaţi, primesc câte patru părţi

• Managerii Diamant de reţea calificaţi şi Directorii de reţea, primesc câte şase părţi

• Directorii Argint şi Aur de reţea calificaţi, primesc câte opt părţi

• Directorii Smarald şi Diamant de reţea calificaţi, primesc câte zece părţi din fond.

Valoarea unei părţi se poate modifica în funcţie de rulajul realizat de întreaga companie, precum şi în funcţie de numărul celor îndreptăţiţi să primească.

Bonus special pentru Managerii de ramură

Începând cu 1 octombrie 2013, managerului de ramură (indiferent de nivelul său de bonificaţie) care atinge rulajul de 500.000 de puncte, din luna următoare nu îi vor fi obligatorii nici cei 200 de puncte din rulajul propriu, și nici rulajul neacoperit de  4000 PV pentru calificare. Pe lângă toate acestea, va primi chiar și partea corespunzătoare rangului său din fondul pentru manageri de rețea. (Însă va primi diferenţa de +1% şi partea dublă din fondul pentru managerii de reţea numai dacă are sponsorizaţi proprii, respectiv în propriul grup.)

 MARKETINGTERV-2022-4869-hfb-ro

Produs salvat în coș
C, 90caps, 1 buc
97.5 lei, [30.4 PV]