Limba: Romana
Magyar
  Monedă: LEI
Noţiuni de bază

kifejezesek-ro

Noţiuni de bază referitoare la interpretarea nivelelor de carieră şi a posibilităţilor de afacere

Partener activ: acel colaborator care realizează un anumit număr de puncte valorice (PV) într-o lună dată.

Reţeaua proprie: totalitatea partenerilor înregistraţi de un colaborator, respectiv cei înregistraţi la invitaţia acestora.

Fond de extindere: Se împarte între cei care, neținând cont de treapta de bonificație la care se află într-o lună dată, au contribuit la extinderea rețelei și prin munca lor personală, adică au (cel puțin) un membru nou înregistrat sponsorizat în mod direct. Valoarea acestuia depinde întotdeauna de rulajul pentru luna respectivă al firmei, de numărul membrilor nou înregistrați și de numărul punctelor de valoare generate de aceștia. În fondul  de extindere sunt incluse punctele primelor cinci registrații de noi colaboratori, cu un plafon de câte 500 PV pentru fiecare. Condiție: pe nivelul 1 un rulaj de minim 1 PV, pe nivelurile următoare  câte 200 PV propriu.

Rulajul de grup lunar: suma punctelor valorice (PV) realizate din produsele cumpărate într-o lună calendaristică de către toţi partenerii din reţeaua proprie

Bonusul de diferenţă: este o sumă care se creează în funcţie de diferenţa dintre nivelul de bonificaţie al distribuitorului respectiv şi al colaboratorilor direcţi din reţeaua proprie, şi este plătită la sfârşitul fiecărei luni. Între un colaborator şi un colaborator direct aflat pe acelaşi nivel de bonificaţie, nu se creează bonus de diferenţă. Acordarea bonusului de diferenţă este legat de realizarea celor 200 puncte valorice din rulajul propriu în luna respectivă.

Bonus de construcţie a reţelei (14%): este 14% din valoarea rulajului lunar al firmei şi se distribuie acelor manageri de reţea sau directori de reţea calificaţi, care au în reţeaua proprie măcar un colaborator care se califică la nivelul de manageri de reţea sau director de reţea în luna respectivă.

Directorul de reţea (DR): este colaboratorul care are cel puţin opt manageri de reţea de primă generaţie în structură.

Manager de reţea (MR): este colaboratorul care timp de trei luni consecutive a realizat un rulaj de 4.000 PV neacoperite.

Fondul de manageri de reţea: reprezintă 4 % din rulajul lunar al firmei, din care îşi vor primi partea în luna respectivă, colaboratorii calificaţi de nivel MR şi DR, în proporţia stabilită în regulament.

Nivelul de bonificaţie: nivelul care îi revine colaboratorului pe baza realizărilor sale, stabilit în regulament.

Luna de calificare: este acea lună calendaristică în care colaboratorul realizează condiţiile necesare avansării pe o treaptă superioară de bonificaţie.

Rulaj de grup neacoperit: toate PV ale unui colaborator MR calificat, în afara rulajului acoperit de către ceilalţi MR din grup (cele proprii + punctele rămase ale grupului).

Rulaj neacoperit: cele 4.000 PV necesare pentru calificarea la nivel 6. sau MR (puncte proprii + rulajul grupului) într-o lună dată. Dacă în luna respectivă, în reţeaua proprie se califică şi alţi colaboratori pe unul dintre nivelele de bonificaţie sus-menţionate, atingând rulajul corespunzător de 4.000 PV, punctele realizate de aceştia se consideră acoperite şi nu vor fi luate în calcul pentru calificarea manageriului de reţea. 

Rulaj de grup acoperit: dacă în reţeaua unui MR există un alt MR, rulajul total realizat de cel din urmă (PV personale + PV grup) se consideră acoperit şi nu intră în calcul pentru rulajul realizat de MR din ramura superioară. În cazul în care într-o anumită lună un MR nu realizează rulajul propriu de 200 PV, toate punctele realizate (personale + de grup) se adaugă rulajului grupului MR din ramura superioară.

MR, DR calificat: colaborator la nivel MR sau DR care acumulează un rulaj lunar în valoare de 4.000 PV neacoperite.

MR, DR necalificat: colaborator la nivel MR sau DR care nu realizează cele 4.000 PV neacoperite.

Rulaj total: este suma rulajului propriu şi al reţelei unui colaborator într-o lună.

Punct valoric (PV): este numărul de puncte  asociat fiecărui produs, folosit în evidenţierea realizărilor individuale, de grup şi celor cumulate. Realizările exprimate în PV constituie baza calificărilor şi alocaţiilor prevăzute în planul de marketing al firmei.

Rulaj propriu: totalul PV realizate de un membru înregistrat prin cumpărare în nume propriu, într-o anumită lună.

Ramură superioară: este un lanţ format din sponsorul unui membru, sponsorul lui, din sponsorul acestuia, etc.

000000016-RO

Produs salvat în coș
C, 90caps, 1 buc
97.5 lei, [30.4 PV]