Limba: Romana
Magyar
  Monedă: LEI
Regulamentul de protecţie a datelor

INFORMARE CU PRIVIRE LA  GESTIONAREA DATELOR

1.Introducere

BIOCOM respectă dreptul la autodeterminare a Persoanelor vizate, precum și dreptul acestora la libertatea și siguranța informației, pe care le va impune cu respectarea principiilor de bază a protecției datelor și ale prevederilor legale aferente, iar Gestionarea datelor o va realiza conform prevederilor din prezenta Informare cu privire la gestionarea datelor și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 1.1.Gestionarea datelor efectuată de către BIOCOM, înseamnă în special colectarea datelor, înregistrarea, fixarea, sistematizarea, stocarea, utilizarea, interogarea lor, pentru realizarea obiectivelor descrise în prezenta Informare privind Gestionarea Datelor.

Gestionarea datelor efectuată de către BIOCOM, se bazează în fond pe consimțământul voluntar al Persoanelor vizate. Se pot ivi însă și cazuri, – descrise  și în prezenta Informare privind Protecția Datelor - care sunt prevăzute sau admise de normele legale referitoare la Gestionarea datelor.

 1.2. Scopul Gestionării de date:  oferirea și utilizarea corespunzătoare a serviciilor legate de utilizarea paginii web a firmei BIOCOM INTERNATIONAL S.R.L. (în continuare Servicii), astfel în special înscrierea la adresele de marketing direct și buletinele informative.

1.3. Datele prelucrate în cadrul Gestionării datelor (în continuare Date): nume utilizator, parola, nume complet (numele și prenumele), adresa e-mail, denumirea oficială a firmei, cod fiscal, nr. înr. ORC, numele persoanei de contact, orașul, strada, cod poștal, numărul de telefon.

  2. Gestionarea datelor privind marketingul direct și buletinele informative

2.1. Scopul Gestionării datelor: menținerea relațiilor cu clienții, trimiterea de informații și prospecte cu privire la produsele și serviciile oferite de către BIOCOM, contactarea directă cu scop comercial a Persoanelor vizate, trimiterea de materiale informative. 

 2.2. Cercul datelor folosite în cadrul Gestionării datelor: numele utilizatorului, parola, numele complet (numele și prenumele), adresa e-mail, denumirea oficială a firmei, cod fiscal, nr. înr. ORC, numele persoanei de contact, strada, orașul, cod poștal, numărul de telefon.

2.3. Baza legală a Gestionării datelor: BIOCOM  atrage atenția Persoanelor vizate că furnizarea datelor de către aceștia este voluntară și că baza legală a Gestionării datelor este Înregistrarea efectuată de către aceștia, sau ulterior, consimțământul lor exprimat în mod explicit, cu privire la  înregistrarea de către firma BIOCOM INTERNATIONAL SRL. Persoana vizată prin precizarea opțiunii sale își dă consimțământul explicit, ca BIOCOM INTERNATIONAL SRL să gestioneze conform celor cuprinse în prezenta Informare de Gestionare a Datelor, datele sale personale și datele referitoarea la obiceiurile sale de cumpărături, și să-i trimită în mod direct reclame, informații, oferte și alte materiale privind produsele și serviciile  oferite de  BIOCOM.

Persoana vizată are posibilitatea, prin precizarea opțiunii sale, să-și dea acordul în privința scopurilor de mai sus, adică marketing direct, valorificare de produse și trimiterea de materiale informative, respectiv să-și retragă acest acord.

2.4. Sursa Datelor: Datele vizate de Gestionarea datelor, sunt  puse la dispoziția BIOCOM în mod voluntar de către Persoanele vizate în cursul Înregistrării, a utilizării  Serviciilor sau în relațiile avute cu BIOCOM.

2.5. Durata Gestionării datelor: Persoanele vizate iau la cunoștință și acceptă că datele lor personale furnizate cu ocazia Înregistrării, precum și datele vizate de Gestionarea datelor, sunt gestionate pe termen nelimitat, dar cel târziu până la revocarea acordului lor, sau până la termenul stabilit de prevederile legale.

Acordul dat la trimiterea marketingului direct și a materialelor informative poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără orice motivare.

 Retragerea acordului, respectiv renunțarea, nu se referă la reclamele și/sau revistele de promoție, cataloage etc., care nu sunt considerate materiale de promoționale. BIOCOM poate să se angajeze la înregistrarea retragerii acordului sau a renunțării  - din motive tehnice – după o perioadă de 30 de zile, adică retragerea acordului Persoanei vizate, sau renunțarea  se poate realiza în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea la BIOCOM a declarației privind retragerea acordului sau  a renunțării.

Activitatea legată de prelucrarea datelor: serviciu de trimitere colet prin curierat:

GLS General Logistics Systems Romania

BIOCOM poate reduce și lărgi cercul Prelucrătorilor de date, prin informarea  Persoanele vizate cu privire la persoana Prelucrătorilor de date, prin modificarea corespunzătoare a prezentei Informări privind Protecția datelor și prin raportarea la Registrul privind Protecția datelor a Prelucrătorilor de date. Persoanele vizate prin comunicarea datelor își dau acordul la transmiterea datelor la Prelucrătorii de date.

 3.Gestionarea datelor persoanelor care accesează următoarea pagină web: 

-http://biocom-international.ro/

Vizitatorii paginii web nu trebuie să furnizeze datele personale. Totodată  în perioada accesării paginii web și în legătură cu această pagina web, pentru îmbunătățirea serviciilor, filtrarea și împiedicarea abuzurilor, măsurarea datelor de vizitare, creșterea impresiei vizuale, precum și în scop statistic se face culegere de date și gestionare de date, pe care vizitatorii pagini web iau la cunoștință și acceptă prin accesarea acestora.

In cursul accesării paginii web, în fișiere temporare se fixează adresa IP folosită în timpul accesării, data și ora vizitei, datele paginii web, precum și sistemul de operare folosit de vizitator și datele de tip ale accesării.  BIOCOM stochează datele în  registrul de fișiere temporare timp de 30 de zile, pe urmă le șterge. Totodată BIOCOM, nu leagă datele de mai sus de datele personale furnizate cu ocazia înregistrării sau prin utilizarea Serviciilor și nu depune diligențe nici prin alte metode pentru identificarea persoanei vizitatorului.

Codul html a paginii web  poate conține și referințe sosite de la un prestator independent de acesta și indicatoare de servere externe. Serverul prestatorului extern vine în contact direct cu calculatorul folosit de vizitator. Conținuturile destinate direct utilizatorului sunt deservite de serverul unui prestator extern. Atragem atenția utilizatorilor paginilor web, că prestatorii acestor referințe, din cauza comunicării directe cu accesările vizitatorului pot colecta date de la utilizatori. Legătura dintre BIOCOM și serverul prestatorului extern se extinde în mod exclusiv la încadrarea și redirecționarea codului de referință a prestatorului, și nu se face o transmitere sau predare  a datelor personale a vizitatorilor.

 4. Gestionarea Cookies

Gestionarea a  cookie-urilor : -http://biocom-international.ro/

Funcționarea generală a  cookie-urilor:

Cookie-urile sunt fișiere de date de mici dimensiuni, pachete de date, pe care în timpul accesării website-ului și prin intermediul acesteia le aplicăm pe calculatorul utilizatorului și pe care motorul de căutare al utilizatorului le salvează și le stochează descărcând de pe pagina web.

Este important de știut că  majoritatea motoarelor de căutare acceptă și autorizează plasarea și utilizarea cookie-urilor. Totodată prin reglarea motoarelor de căutare cookie-urile pot fi refuzate, utilizarea lor poate fi limitată, respectiv poate fi oprită, iar cookie-urile deja stocate pot fi șterse. Cu privire la reglările necesare pentru utilizarea cookie-urilor, prestatorii unor motoare de căutare oferă informații, adică informațiile necesare pot fi găsite în general meniul ”Ajutor” al motorului de căutare.

Consimțământul utilizatorului la folosirea cookie-urilor.

Este important de știut faptul că dacă în timpul  vizitării  website-ului, în reglarea motorului de căutare, utilizarea cookie-urilor nu a fost înterzisă sau refuzată, înseamnă totodată că vizitatorul prin utilizarea paginii web și-a dat acordul și la folosirea cookie-urilor.

Utilizarea cookie-urilor și funcționarea paginii web

 Interzicerea utilizării cookie-urilor de către utilizator nu împiedică vizitarea paginii web, sau a accesării conținutului acestuia. Totodată, având în vedere că unele cookie-uri  folosite de noi, sunt strict necesare pentru funcționarea corespunzătoare a unor servicii, interzicerea sau refuzarea utilizării cookie-urilor, respectiv ștergerea cookie-urilor deja stocate poate avea ca consecință funcționarea incompletă a paginii web iar unele funcții să nu poată fi folosite în mod corespunzător.

Cercul persoanelor vizate de utilizarea cookie-urilor.

Utilizarea cookie-urilor îi privește pe acei utilizatori, care prin reglarea corespunzătoare a motorului de căutare nu interzic utilizarea cookie-urilor.

Prin montarea cookie-urilor, respectiv prin recitirea acestora, gestionăm acele date ale vizitatorilor care sunt legate de accesarea paginii web, respectiv  datele legate de căutările  și informațiile aferente.

Scopul utilizării cookie-urilor.

Folosim cookie-uri pe pagina de web, cu scopul de a simplifica căutările pentru vizitatori, să îmbunătățim confortul utilizatorilor prin memorarea reglajelor și istoricului de căutare. Pe lângă acestea, cookie-urile ne ajută în deservirea corespunzătoare a vizitatorilor, în sprijinirea siguranței accesării acestora și în dezvoltarea serviciilor noastre prin furnizarea de către aceștia a datelor legate de  utilizarea paginii web, de statistici și alte informații utile.

Recitirea cookie-urilor descărcate și salvate anterior, ne permite să legăm activitatea de căutare a vizitatorului cu datele unei accesări anterioare. Relaționarea istoricului de căutare și analiza obiceiurilor de căutare, ne ajută ca pe lângă păstrarea anonimității, să le asigurăm o experiență unică utilizatorilor, respectiv să le transmitem mesaje de reclamă și marketing cu destinație.

Caracteristicile și funcționarea cookie-urilor folosite de noi.

Unele cookie-uri folosite de noi, în general de natură să împiedice pierderea de date în procesul activității, au o durata de existență trecătoare și odată cu încheierea procesului de lucru, respectiv cu închiderea căutării, se șterg.

Totodată utilizăm și cookie-uri de lungă durată, care rămân pe o perioadă mai lungă pe calculatorul vizitatorului. Cookie-urile cu durată de viață lungă utilizate de noi, servesc în fond ajutarea vizitării repetate a paginii web și nu se șterg automat odată cu închiderea motorului de căutare.

Totodată, în cursul vizitării paginii web, în afară de cookie-urile utilizate direct de noi, se pot crea și pot fi utilizate așa numitele cookie-uri third party, legate de serviciile unor terțe persoane (ex.Google), care ajută de exemplu la fixarea  și analizarea datelor de frecventare, respectiv transmiterea mesajelor țintite de marketing și reclamă. Informații detaliate cu privire la acestea se pot obține prin accesarea https://google.com/policies/technologies/types/ și a https://google. com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

Interzicerea utilizării cookie-urilor:

Atragem atenția și le recomandăm vizitatorilor paginii web, ca în cazul în care nu își dau acordul la utilizarea cookie-urilor, atunci prin reglarea corespunzătoare a motorului de căutare prin internet, să refuze cookie-urile, respectiv să interzică utilizarea lor, sau să șteargă cookie-urile deja stocate.

5. Transmiterea datelor, cercul de persoane îndreptățite la cunoașterea Datelor, protecția informatică a datelor.

În privința  Datelor gestionate, BIOCOM efectuează transmiterea de date numai în limitele stabilite de prevederile legale și numai la solicitarea autorităților sau instanțelor de judecată, respectiv în baza prevederilor legale și numai în măsura în care solicitarea de date o face necesară.

5.1. Cercul persoanelor îndreptățite la cunoașterea Datelor:

Pentr cunoașterea datelor în cadrul BIOCOM sunt îndreptățite persoanele care iau parte în prelucrarea datelor, angajații împuterniciți în acest sens, respectiv fiecare colaborator /membru MLM are acces la datele propriei reţele, în măsura sarcinilor efectuate în Gestionarea datelor, respectiv în măsura în care sarcinile de serviciu, munca de construcţie de reţea o justifică și în limitele reglementate.

 5.2. Protecția Datelor

BIOCOM protejează Datele în decursul Gestionării datelor prin mijloace tehnice corespunzătoare (ex. nume de utilizator, parolă) și prin alte măsuri, cu scopul  asigurării siguranței datelor, disponibilitatea lor, integritatea și confidențialitatea acestora și protejează Datele de accesările neautorizate, de modificări și lezări,de publicarea lor și de utilizarea acestora de către cei neîndreptățiți.

 6. Drepturile și demersurile legale ale  Persoanelor vizate în legătură cu Gestionarea datelor.

Persoanele vizate pot cere informații privind Gestionarea datelor de la BIOCOM, de asemenea pot solicita corectarea, modificarea, ștergerea, blocarea datelor lor personale, pot face obiecții legate de Gestionarea datelor,  și totodată  se pot adresa instanței de judecată ( pot intenta un proces în fața tribunalului competent în funcție de adresa de domiciliu sau de reședință), respectiv pot iniția o procedură în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu datele de contact de mai jos.

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

BIOCOM își rezervă dreptul la modificarea prezentei Informări de Gestionare a datelor, despre care va informa persoanele vizate în mod corespunzător. Informarea permanentă  legată de Gestionarea datelor, se va face pe  pagina de web biocom-international.ro

Ne păstrăm dreptul și totodată obligația ca în conformitate cu  prevederile actelor normative în vigoare, să  modificăm în mod unilateral politica de protecție a datelor.

BIOCOM va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării siguranței datelor personale, le va proteja de accesările neîndreptățite, de publicare, ștergere sau distrugere.

BIOCOM nu transmite datele personale către terțe persoane, cu excepția cazurilor în care autoritățile îndreptățite, solicită ca BIOCOM să transmită datele personale, în modalitatea prevăzută de normele legale.

Produs salvat în coș
C, 90caps, 1 buc
97.5 lei, [30.4 PV]